Atölye Çalışması ve Üretim Süreci

Online eleme aşaması sonucunda, jüri tarafından belirlenen 10 finaliste, projelerini geliştirerek mesleki gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla atölye çalışması düzenlenecektir.

Atölye çalışması; online elemeyi geçmeye hak kazanan 10 finalistin katılımı ile, moderatör ve mentor koordinatörlüğünde, en fazla 7 gün (yedi gün) süreyle Bursa’da gerçekleştirilecektir. Söz konusu program dahilinde 10 finalistin endüstriyel üretim süreçlerini gözlemleyebilmeleri için firmalardan uygunluk alınabilmesi durumunda fabrika gezileri yapılması düşünülmektedir.

Atölye çalışmaları esnasında finalist, moderatör ve mentorun karşılıklı teyitleşmesi koşuluyla, ön elemede sunulan proje paftasında değişiklik yapılabilir.

Atölye çalışmaları sonunda ortaya çıkan eserlerde yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri bakımından tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi aranacaktır. Bu kapsamda 10 eser için Tasarım Tescil Taraması yaptırılacaktır. Söz konusu tarama sonrası özgünlük kriterini taşımayıp, daha önce ticarileştiği tespit edilen eserlere ödül verilmeyecek olup, doğacak mağduriyetten dolayı UTİB’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

Atölye çalışmaları sonucunda Tasarım Tescil Taramasını geçen, mutabık kalınan nihai pafta çalışmaları sonucu oluşan tasarımların üretimleri; Moderator, Mentor ve proje sahibinin yönlendirmeleri ile UTİB tarafından onaylanan firmalarda Moderatörün koordinatörlüğünde yürütülecektir. Söz konusu tasarımların firmalara uygun zamanda ulaştırılması ile tüm planlanma ve organizasyon sürecinin takibi Moderator tarafından yapılacak ve üretilmiş nihai eserler Final Juri değerlendirmesine sunulmaya hazır hale getirilecektir.

Atölye çalışmasına katılmaya hak kazanan 10 finalistin ad-soyadları etkinliğin web sitesinde yayınlanacak ve başvuru formunda bildirdikleri mail adresleri üzerinden kendilerine atölye çalışmasına katılmaya hak kazandıklarına dair bilgi e-maili gönderilecektir.

Atölye çalışmasına katılmaya hak kazanan 10 finalistin; başvuru sırasında talep edilen ve dijital ortamda gönderdikleri evrakların asıllarını (Şartnamenin 10.Maddesi: Ön Elemede Yüklenmesi Gereken Evraklar), atölye çalışması öncesinde yarışma sekreteryasına teslim etmeleri zorunludur. Evrakların talep edilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.