Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak

Geçmişten günümüze süregelen yaşam tarzlarının doğayla uyumlu bir biçimde kurgulanmamış olması ve bu yaşam biçimlerinde Dünya’daki sınırlı kaynakların sınırsızmışçasına hızla tüketilmesi ile ortaya çıkan ekonomik, çevresel ve insani sorunlar sonucunda “sürdürülebilirlik” kavramı günümüzün en önemli kavramları arasına girmiştir. Bu bağlamda doğayla uyumlu, kapalı döngüye sahip, ekolojik üretim süreçlerinin ve malzemelerin kullanımı günden güne önemini artırmaktadır.

Sürdürülebilir bir yaşamın kurgulanmasında; malzemenin ekolojik döngüsündeki bütün adımlarının incelenmesi, ürünlerin ekolojik değerinin artırılması, ürünün kullanım sonrası süreçlerinin göz önünde bulundurulması, eski tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilerek iyileştirilmesi gibi yaklaşımlar, tasarımın önemli birer bileşeni halini almıştır.

Bütüncül bir yaklaşımla, yaşam tarzlarındaki değişikliklerin hayatın tüm alanlarında değişikliğe yol açacağı düşüncesi ile 11. Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ın teması “Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın on birinci yılında yarışmacılardan, yaşam biçimlerine odaklanarak, sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkı sağlayacak; sürdürülebilir tasarım, ürün ve tüketimi hedefleyen ev tekstili ürünleri tasarlamaları beklenmektedir. Bu amaçla, ev tekstillerindeki tüketim alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve tasarımın her aşamasında sürdürülebilirlik yaklaşımlarına dikkat edilmelidir.

Malzeme seçiminde ekolojik öncelikler, malzemelerin dönüştürülmesi, yeni doğa dostu tüketim alışkanlıkları, suyun önemi, üretim ve tüketim kalitesinin yükseltilmesi, tüketicilere yeni ve sürdürülebilir yaşam tarzı yaratma imkânı veren ürünlerin sunulması, yarışmanın önem ve öncelik gerektiren konuları olarak belirlenmiştir.