Eko-Bilinç

Ekolojik yaşama ve doğaya saygı, yaşadığımız çevreye duyarlılık, bir düşünme biçimi…

Bu düşünme biçiminin bir sonucu olarak son yıllarda kullanıcılarda gelişen çevre bilinci yaklaşımı, popüler bir trend gibi görünse de, bu yaklaşım yaşamın her alanında bir zorunluluk halini almıştır.

Sürdürülebilir temiz bir gelecek için, tüm alanlarda sürdürülebilir teoriler kurgulamak ve kaynaklarımızı doğru kullanmaktan sorumluyuz. Bu bağlamda, 12. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ın teması, sürdürülebilir kaynak kullanımları düşünülerek planlanmış, çevreye en az seviyede etki edecek dönüştürülebilir ürünler tasarlamak ve üretim alışkanlıklarımızı değiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla “EKO BİLİNÇ” olarak belirlenmiştir.

Yarışmacılardan; üretimden tüketici alışkanlıklarına kadar analiz yaparak ve eko bilinci göz önünde tutarak, tüketiciye çevrenin korunmasına destek olduğunu hissettiren, bu bilincin yayılmasına katkısı olacak, farkındalık uyandıracak, sürdürülebilir bir yaklaşımla, çevreci üretimi ve hammaddeleri barındıran ev tekstili ürünleri tasarlamaları beklenmektedir.