Başvuru ve Eleme Aşamaları

1.1 Birinci Aşama: Kayıt Oluşturma

Yarışma kaydı, yarışmanın web sitesi www.evtekstiliyarismasi.com adresindeki “Kayıt” bölümünden; isim-soyisim, kimlik numarası, telefon ve e-mail bilgileri doldurularak oluşturulmalıdır. Verilen tüm bilgiler doğru olmalıdır.

Kayıt sırasında aday tarafından verilen e-mail adresine; rumuz, kayıt detayları ve başvuru tamamlama linkinin bulunduğu bir mail gönderilecektir. Gönderilen mail, gereksiz klasörüne gelebilir, yarışmacı tarafından kontrol edilmedir.

Kayıt olan ve başvuru tamamlama linkini alan tüm yarışmacılar aşağıdaki adımları izlemelidir. Yarışmacılar aşağıda belirtilen sürece göre değerlendirilecektir.

1.2 İkinci Aşama: Başvuruların Toplanması

Başvuruların tamamlanması için yarışmacılar, e-mail adreslerine gelen kayıt tamamlama linkine tıklamalı ve bu sisteme aşağıdaki belge ve dokümanları doğru ve eksiksiz olarak yüklemelidir.

Yarışma kaydını eksiksiz bir şekilde tamamlayan tüm yarışmacıların e-mail adreslerine “Tekstilde Sürdürülebilirlik” videosu linki gönderilecektir.

1.2.1 Yüklenmesi Gereken Belge ve Dokümanlar:

1.2.1.1      Portfolyo ;

Yarışmacılardan, daha önce (ders, proje vb farklı gerekçelerle) hazırlamış oldukları projelerden oluşan bir derleme beklenmektedir.

 • En fazla 4 proje ve maksimum 10 sayfa olmalıdır.
 • Projeler tek bir pdf dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmeli ve herhangi bir sayfada yarışmacının kimliğini belli edecek herhangi bir ibare yer almamalıdır.
 • Pdf boyutu maksimum 50 MB olmalıdır.
 • İyi düzenlenmiş olmalı, basit ve anlaşılır metinler yer almalıdır.
 • Dijital olarak hazırlanabilir veya projeler taratılıp tek bir pdf dosyası haline getirilerek sisteme yüklenebilir.

1.2.2 Yarışmaya Neden Katılmak İstendiğini Açıklayan Metin;

 • 200-300 kelime aralığında,
 • 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
 • Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
 • Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

1.2.3 Tekstil Tasarımına Olan Bakış Açısını Açıklayan Metin;

 • 200-300 kelime aralığında,
 • 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
 • Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
 • Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

1.2.4 Diğer Belgeler*

 • Tasarım Yarışması fotoğraflı&imzalı taahhütname/başvuru formu
 • İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili aydınlatma/bilgilendirme formu
 • Öğrenci ise öğrenci belgesi, mezun ise mezuniyet belgesi/diploma (okuldan alınan kaşeli, imzalı belge ve e-devlet çıkışlı resmi belge kabul edilecektir.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

*Diğer belgelerin toplam boyutu maksimum 5 MB olmalıdır ve eksiksiz olarak, boşluklar doldurularak pdf formatında yüklenmelidir.

1.3 Üçüncü Aşama: Ön Eleme

Ön eleme aşamasında, UTİB’in belirlediği yetkililer ve moderatör tarafından, yarışmacının yüklediği portfolio dosyası, projelerin ve hazırlanan metinlerin niteliği açısından değerlendirilecek ve ön eleme sonucunda maksimum 24 yarışmacı belirlenecektir.

1.4 Dördüncü Aşama: İlk Eğitim Süreci

Ön eleme sonucu belirlenen maksimum 24 yarışmacı, maksimum 5 günlük online eğitim sürecine alınacaktır. Bu süreçte yarışmacılara; “Yaratıcı Farkındalık” ve “Ev Tekstilinde Konsept Geliştirme” eğitimleri verilecektir.

İlk eğitim sürecinin ardından yarışmacılardan; yarışma temasına yönelik Hikâye Paftası ve “Bir Tasarımcı Olarak, İç Mekan Tekstil Tasarımında Sürdürülebilirlik İle İlgili Ne Yapabilirim?” konulu bir metin hazırlamaları istenecektir.

İlk Eğitim Sürecinden Sonra Yarışmacılardan Beklenenler;

1.4.1 Hikâye Paftası

Verilen süre sonunda yarışmacılar, yarışmanın ana temasına bağlı kalarak, kendilerinin belirlediği bir tema alt başlığı ile oluşturacakları ev tekstili koleksiyonlarının hikâye paftasını hazırlayacaklardır.

 • Bir (1) sayfa olmalı, 50cm x 70cm boyutlarında ve yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalı,
 • Çözünürlük ölçüsü maksimum 150 DBI, dosya büyüklüğü maksimum 50 MB ve pdf formatında olmalı,
 • Paftanın sol üst köşesinde rumuz, sağ üst köşesinde yarışmacının koleksiyon adı ve koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı yer almalı, (koleksiyonun adı – max.30 karakter boşluklar dâhil; koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı – max.200 karakter boşluklar dâhil),
 • Paftada ana temaya yaklaşım ve fikirlerini anlatan metin yer almalı, (max.1500 karakter boşluklar dâhil),
 • Pafta, ilham kaynağı görsellerini içermeli,
 • Renk, biçim ve doku fikirlerini anlatmalı,
 • Renk paletini içermelidir.

1.4.2  “Tasarımcı Olarak İç Mekân Tekstil Tasarımında Sürdürülebilirlik ile İlgili Ne Yapabilirim” Metni

 • 200-300 kelime aralığında,
 • 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
 • Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
 • Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

1.5 Beşinci Aşama: İlk Eğitim Süreci Sonrası Eleme Süreci (İkinci Eleme)

Bu elemede, ilk eğitim süreci sonunda yarışmacı tarafından hazırlanan metin ve hikâye paftası, yarışma moderatörü ve UTİB’in belirlediği yetkililer tarafından, aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve yarışmaya devam edecek maksimum 12 proje belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Temaya uygunluk
 • Yaratıcılık düzeyi
 • Renk paleti
 • Yarışmacıların eğitimlerdeki performansı

1.6 Altıncı Aşama: Master Class

İkinci eleme sonucu belirlenen maksimum 12 yarışmacı, maksimum 10 günlük online eğitim sürecine alınacaktır. Bu süreçte yarışmacılara; Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop CC, Desenlerin İç Mekan Simülasyonu, EAT Jakarlı Dokuma Programında Dokuma Kumaş Tasarımı, Endüstri ve İç Mekan Tekstil Tasarımı, Ev Tekstilinde Desen Yaratma Teknikleri, Kumaş Yapıları ve Özellikleri, Mood Board Hazırlama Teknikleri, Renk Odaklı Tasarım Atölyesi, Tasarım Dili ve Mekan Seçimi,Tasarımda Hikaye Oluşturma, Tekstilde Sürdürülebilir Bakış Açıları, Trendleri Okuma ve Yorumlama Yöntemleri eğitimleri verilecektir.

Eğitim sürecinin ardından yarışmacılara belli bir süre verilecek ve yarışmanın ana temasına bağlı kalarak oluşturacakları ev tekstili koleksiyonlarının ürün ve teknik çizim paftalarını oluşturmaları beklenecektir.

1.6.1 Ürün ve Teknik Çizim Paftalaları

İkinci eğitim sürecinin ardından oluşturulacak ev tekstili koleksiyonlarına ait ürün ve teknik çizim paftalarının aşağıdaki kriterlere göre hazırlanması gerekmektedir.

 • Ürün Paftası; Koleksiyondaki her bir ürünün görselini, çizimini veya uygun anlatım biçimi ile ifade edilmiş formunu ve koleksiyondaki tasarımları en iyi şekilde ifade eden kullanım alanı önerilerini içermelidir. (Tek bir ürün paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet ürün paftası hazırlanabilir.)
 • Teknik Pafta; Ürünlerin teknik çözümlemesini, boyutlarını ve teknik özelliklerini ifade eden detaylı anlatımları, üretim biçimini ve malzeme önerilerini içermelidir. (Tek bir teknik çizim paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet teknik çizim paftası hazırlanabilir.)
 • Tüm paftalar 50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalı, her paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından atanan rumuza yer verilmeli ve tüm paftalar tek bir PDF dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmelidir.
 • Koleksiyonda yer alabilecek ev tekstili ürünleri; perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstli ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürünleri kapsamalıdır.
 • Katılımcılar; yarışmanın ana temasına uygun olarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, estetik ve fonksiyonel özellikleri üstün olan ev tekstili ürünlerinden oluşan en az 3 en fazla 6 üründen oluşacak bir kapsül koleksiyon hazırlamalı ve kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde belirtilen pafta formatı ile sunmalıdır.
 • PDF dosyasının çözünürlüğü 150 DPI, maksimum 50 MB büyüklüğünde ve yarışmanın web sitesinde bulunan “dijital başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.
 • Eserini online sisteme yükleyen her bir tasarımcı, dosyalarının yüklendiği ile ilgili onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

1.7 İkinci Eleme Sonrası Eleme Süreci (Üçüncü Eleme)

Bu elemede, yarışmacıların gönderdiği ürün ve teknik çizim paftaları UTİB’in belirlediği yetkililer tarafından, aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve yarışmaya devam edecek 5 finalist belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Temaya uygunluk
 • Malzeme kullanım biçimi
 • Anlatım ve sunum yeterliliği
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi
 • Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve endüstriye uygulanabilir olması
 • Projenin sürdürülebilirliğe olan katkısı
 • Eğitimlerde gösterilen performans

1.8 Üçüncü Eğitim Süreci

1.8.1 Pafta Geliştirme Eğitimleri

Belirlenen 5 finalist, moderatör ve mentor koordinatörlüğünde projelerini geliştirmek, endüstriyel üretime uygun hale getirmek ve final projelerini teslim etmek amacıyla bireysel ve grup pafta geliştirme eğitimlerine alınacak ve bu süreçte her bir finalistin üretime girecek bir tasarımı belirlenecektir.

1.8.2 Sunum Koçluğu

5 finalisti, final sunumlarına hazırlamak amacıyla birebir eğitimler verilecektir.

1.9 Üretim Süreci ve Fabrika Gezileri

Bireysel ve grup pafta geliştirme süreci sonrası 5 finalist final projelerini teslim edecek ve bir daha değişiklik yapamayacaklardır. Pafta geliştirme sürecinde ilgili değişiklikler; finalist, moderator ve mentorün karşılıklı teyitleşmesi ile yapılacaktır.

5 finalistin tasarımlarının üretimleri; Moderator ve proje sahibinin yönlendirmeleri ile UTİB tarafından onaylanan firmalarda Moderatörün koordinatörlüğünde yürütülecektir. Söz konusu tasarımların firmalara uygun zamanda ulaştırılması ile tüm planlanma ve organizasyon sürecinin takibi Moderator tarafından yapılacak ve üretilmiş nihai eserler Final Juri değerlendirmesine sunulmaya hazır hale getirilecektir.

Bu süreçte finalistlerin endüstriyel üretim süreçlerini gözlemleyebilmeleri için firmalardan uygunluk alınabilmesi ve koşulların uygun olması durumunda fabrika gezileri yapılması öngörülmektedir.

1.10 Final Eleme

Final eleme jurisi, 5 finalistin sunumlarını online olarak dinleyecek, eserlerin üretilmiş hallerini değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan 3 finalist belirlenecektir.

Her bir finalistin 5 dakikalık sunum, 2 dakikalık soru-cevap süresi olacak ve final jüri aşağıdaki değerlendirme kriterlerine göre final elemeyi gerçekleştirecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Ana temaya yaklaşım ve yarışmacının tema başlığının uygunluğu,
 • Kavramsal yaklaşım düzeyi
 • Malzeme kullanım biçimleri,
 • Anlatım ve sunum yeterlilikleri,
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri,
 • Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması,
 • Tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi,
 • Tasarımların, kullanım alanı önerilerine uygunluğu,
 • Tasarımların niteliği ve kalitesi ile katma değer yaratıp yaratamayacağı.
 • Projenin fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri