Şartname

UTİB 11. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI MASTER CLASS

ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ

UTİB “11. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI MASTER CLASS”

2. YARIŞMA HAKKINDA

“UTİB “11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class”, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği(UTİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C.Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

3. YARIŞMANIN AMACI

 • Türkiye’yi ev tekstili alanında öncü olduğu uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek tasarımcıları teşvik etmek ve desteklemek, beraberinde sektörün rekabet gücünü artırmak,
 • Ev tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
 • Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
 • Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
 • 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,
 • Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,
 • İhracatta katma değerin artırılması,
 • Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
 • Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulmasıdır.

4. YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI

 • C. Vatandaşı olmak
 • 01.1992 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak
 • Aşağıda belirtilen öğrenim koşullarını sağlamak;
  • Fakültelerin; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerinde halen öğrenimi devam eden lisans öğrencileri ya da lisans mezunları,
  • Meslek yüksekokullarının; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerinde halen öğrenimi devam eden önlisans öğrencileri ya da ön lisans mezunları,
  • Üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olup, kurum ve kuruluşlarda 1 yıl ve üzeri süreyle; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık alanında eğitim almış ya da mezunları,
  • Enstitülerin; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerinde halen öğrenimi devam eden yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrencileri ya da yüksek lisans/doktora/ sanatta yeterlik mezunları,
  • Mezunlar için özel şart: Yukarıdaki öğrenim koşullarını sağlayarak mezun olmuş ve profesyonel meslek hayatına başlamış adayların yarışma başvuruları kabul edilmeyecektir. Halihazırda öğrenimi devam eden öğrenciler (çalışıyor olsalar bile) yarışmaya başvurabilirler.

5. YARIŞMANIN ANA TEMASI

Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak

Geçmişten günümüze süregelen yaşam tarzlarının doğayla uyumlu bir biçimde kurgulanmamış olması ve bu yaşam biçimlerinde Dünya’daki sınırlı kaynakların sınırsızmışçasına hızla tüketilmesi ile ortaya çıkan ekonomik, çevresel ve insani sorunlar sonucunda “sürdürülebilirlik” kavramı günümüzün en önemli kavramları arasına girmiştir. Bu bağlamda doğayla uyumlu, kapalı döngüye sahip, ekolojik üretim süreçlerinin ve malzemelerin kullanımı günden güne önemini artırmaktadır.

Sürdürülebilir bir yaşamın kurgulanmasında; malzemenin ekolojik döngüsündeki bütün adımlarının incelenmesi, ürünlerin ekolojik değerinin artırılması, ürünün kullanım sonrası süreçlerinin göz önünde bulundurulması, eski tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilerek iyileştirilmesi gibi yaklaşımlar, tasarımın önemli birer bileşeni halini almıştır.

Bütüncül bir yaklaşımla, yaşam tarzlarındaki değişikliklerin hayatın tüm alanlarında değişikliğe yol açacağı düşüncesi ile 11. Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ın teması “Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın on birinci yılında yarışmacılardan, yaşam biçimlerine odaklanarak, sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkı sağlayacak; sürdürülebilir tasarım, ürün ve tüketimi hedefleyen ev tekstili ürünleri tasarlamaları beklenmektedir. Bu amaçla, ev tekstillerindeki tüketim alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve tasarımın her aşamasında sürdürülebilirlik yaklaşımlarına dikkat edilmelidir.

Malzeme seçiminde ekolojik öncelikler, malzemelerin dönüştürülmesi, yeni doğa dostu tüketim alışkanlıkları, suyun önemi, üretim ve tüketim kalitesinin yükseltilmesi, tüketicilere yeni ve sürdürülebilir yaşam tarzı yaratma imkânı veren ürünlerin sunulması, yarışmanın önem ve öncelik gerektiren konuları olarak belirlenmiştir.

6. BAŞVURU VE ELEME AŞAMALARI

6.1        Birinci Aşama: Kayıt Oluşturma

Yarışma kaydı, yarışmanın web sitesi www.evtekstiliyarismasi.com adresindeki “Kayıt” bölümünden; isim-soyisim, kimlik numarası, telefon ve e-mail bilgileri doldurularak oluşturulmalıdır. Verilen tüm bilgiler doğru olmalıdır.

Kayıt sırasında aday tarafından verilen e-mail adresine; rumuz, kayıt detayları ve başvuru tamamlama linkinin bulunduğu bir mail gönderilecektir. Gönderilen mail, gereksiz klasörüne gelebilir, yarışmacı tarafından kontrol edilmedir.

Kayıt olan ve başvuru tamamlama linkini alan tüm yarışmacılar aşağıdaki adımları izlemelidir. Yarışmacılar aşağıda belirtilen sürece göre değerlendirilecektir.

6.2        İkinci Aşama: Başvuruların Toplanması

Başvuruların tamamlanması için yarışmacılar, e-mail adreslerine gelen kayıt tamamlama linkine tıklamalı ve bu sisteme aşağıdaki belge ve dokümanları doğru ve eksiksiz olarak yüklemelidir.

Yarışma kaydını eksiksiz bir şekilde tamamlayan tüm yarışmacıların e-mail adreslerine “Tekstilde Sürdürülebilirlik” videosu linki gönderilecektir.

6.2.1       Yüklenmesi Gereken Belge ve Dokümanlar:

6.2.1.1      Portfolyo ;

Yarışmacılardan, daha önce (ders, proje vb farklı gerekçelerle) hazırlamış oldukları projelerden oluşan bir derleme beklenmektedir.

 • En fazla 4 proje ve maksimum 10 sayfa olmalıdır.
 • Projeler tek bir pdf dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmeli ve herhangi bir sayfada yarışmacının kimliğini belli edecek herhangi bir ibare yer almamalıdır.
 • Pdf boyutu maksimum 50 MB olmalıdır.
 • İyi düzenlenmiş olmalı, basit ve anlaşılır metinler yer almalıdır.
 • Dijital olarak hazırlanabilir veya projeler taratılıp tek bir pdf dosyası haline getirilerek sisteme yüklenebilir.

6.2.2       Yarışmaya Neden Katılmak İstendiğini Açıklayan Metin;

 • 200-300 kelime aralığında,
 • 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
 • Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
 • Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

6.2.3       Tekstil Tasarımına Olan Bakış Açısını Açıklayan Metin;

 • 200-300 kelime aralığında,
 • 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
 • Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
 • Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

6.2.4       Diğer Belgeler*

 • Tasarım Yarışması fotoğraflı&imzalı taahhütname/başvuru formu
 • İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili aydınlatma/bilgilendirme formu
 • Öğrenci ise öğrenci belgesi, mezun ise mezuniyet belgesi/diploma (okuldan alınan kaşeli, imzalı belge ve e-devlet çıkışlı resmi belge kabul edilecektir.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

*Diğer belgelerin toplam boyutu maksimum 5 MB olmalıdır ve eksiksiz olarak, boşluklar doldurularak pdf formatında yüklenmelidir.

6.3        Üçüncü Aşama: Ön Eleme

Ön eleme aşamasında, UTİB’in belirlediği yetkililer ve moderatör tarafından, yarışmacının yüklediği portfolio dosyası, projelerin ve hazırlanan metinlerin niteliği açısından değerlendirilecek ve ön eleme sonucunda maksimum 24 yarışmacı belirlenecektir.

6.4        Dördüncü Aşama: İlk Eğitim Süreci

Ön eleme sonucu belirlenen maksimum 24 yarışmacı, maksimum 5 günlük online eğitim sürecine alınacaktır. Bu süreçte yarışmacılara; “Yaratıcı Farkındalık” ve “Ev Tekstilinde Konsept Geliştirme” eğitimleri verilecektir.

İlk eğitim sürecinin ardından yarışmacılardan; yarışma temasına yönelik Hikâye Paftası ve “Bir Tasarımcı Olarak, İç Mekan Tekstil Tasarımında Sürdürülebilirlik İle İlgili Ne Yapabilirim?” konulu bir metin hazırlamaları istenecektir.

İlk Eğitim Sürecinden Sonra Yarışmacılardan Beklenenler;

6.4.1        Hikâye Paftası

Verilen süre sonunda yarışmacılar, yarışmanın ana temasına bağlı kalarak, kendilerinin belirlediği bir tema alt başlığı ile oluşturacakları ev tekstili koleksiyonlarının hikâye paftasını hazırlayacaklardır.

 • Bir (1) sayfa olmalı, 50cm x 70cm boyutlarında ve yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalı,
 • Çözünürlük ölçüsü maksimum 150 DBI, dosya büyüklüğü maksimum 50 MB ve pdf formatında olmalı,
 • Paftanın sol üst köşesinde rumuz, sağ üst köşesinde yarışmacının koleksiyon adı ve koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı yer almalı, (koleksiyonun adı – max.30 karakter boşluklar dâhil; koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı – max.200 karakter boşluklar dâhil),
 • Paftada ana temaya yaklaşım ve fikirlerini anlatan metin yer almalı, (max.1500 karakter boşluklar dâhil),
 • Pafta, ilham kaynağı görsellerini içermeli,
 • Renk, biçim ve doku fikirlerini anlatmalı,
 • Renk paletini içermelidir.

6.4.2        “Tasarımcı Olarak İç Mekân Tekstil Tasarımında Sürdürülebilirlik ile İlgili Ne Yapabilirim” Metni

 • 200-300 kelime aralığında,
 • 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
 • Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
 • Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

6.5        Beşinci Aşama: İlk Eğitim Süreci Sonrası Eleme Süreci (İkinci Eleme)

Bu elemede, ilk eğitim süreci sonunda yarışmacı tarafından hazırlanan metin ve hikâye paftası, yarışma moderatörü ve UTİB’in belirlediği yetkililer tarafından, aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve yarışmaya devam edecek maksimum 12 proje belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Temaya uygunluk
 • Yaratıcılık düzeyi
 • Renk paleti
 • Yarışmacıların eğitimlerdeki performansı

6.6        Altıncı Aşama: Master Class

İkinci eleme sonucu belirlenen maksimum 12 yarışmacı, maksimum 10 günlük online eğitim sürecine alınacaktır. Bu süreçte yarışmacılara; “Tekstilde Sürdürülebilirlik”, “Kumaş Bilgisi”, “Endüstride İç Mekan Tekstil Tasarımı”, “Renk Odaklı Tasarım Atölyesi”, “Marka Yaratma”, “Photoshop – Illustratör ve Uygulamaları”, “Tekstil Materyallerini Çizim ve Render İşlemlerinde Kullanma”, “Moodboard Oluşturma”, “Trend Okuma ve Yorumlama” eğitimleri verilecektir.

Eğitimin ardından yarışmacılara belli bir süre verilecek ve yarışmanın ana temasına bağlı kalarak oluşturacakları ev tekstili koleksiyonlarının ürün ve teknik çizim paftalarını oluşturmaları beklenecektir.

6.6.1       Ürün ve Teknik Çizim Paftalaları

Master Class eğitim sürecinin ardından oluşturulacak ev tekstili koleksiyonlarına ait ürün ve teknik çizim paftalarının aşağıdaki kriterlere göre hazırlanması gerekmektedir.

 • Ürün Paftası; Koleksiyondaki her bir ürünün görselini, çizimini veya uygun anlatım biçimi ile ifade edilmiş formunu ve koleksiyondaki tasarımları en iyi şekilde ifade eden kullanım alanı önerilerini içermelidir. (Tek bir ürün paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet ürün paftası hazırlanabilir.)
 • Teknik Pafta; Ürünlerin teknik çözümlemesini, boyutlarını ve teknik özelliklerini ifade eden detaylı anlatımları, üretim biçimini ve malzeme önerilerini içermelidir. (Tek bir teknik çizim paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet teknik çizim paftası hazırlanabilir.)
 • Tüm paftalar 50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalı, her paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından atanan rumuza yer verilmeli ve tüm paftalar tek bir PDF dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmelidir.
 • Koleksiyonda yer alabilecek ev tekstili ürünleri; perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstli ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürünleri kapsamalıdır.
 • Katılımcılar; yarışmanın ana temasına uygun olarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, estetik ve fonksiyonel özellikleri üstün olan ev tekstili ürünlerinden oluşan en az 3 en fazla 6 üründen oluşacak bir kapsül koleksiyon hazırlamalı ve kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde belirtilen pafta formatı ile sunmalıdır.
 • PDF dosyasının çözünürlüğü 150 DPI, maksimum 50 MB büyüklüğünde ve yarışmanın web sitesinde bulunan “dijital başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.
 • Eserini online sisteme yükleyen her bir tasarımcı, dosyalarının yüklendiği ile ilgili onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

6.7        Master Class Sonrası Eleme Süreci (Üçüncü Eleme)

Bu elemede, yarışmacıların gönderdiği ürün ve teknik çizim paftaları UTİB’in belirlediği yetkililer tarafından, aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve yarışmaya devam edecek 5 finalist belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Temaya uygunluk
 • Malzeme kullanım biçimi
 • Anlatım ve sunum yeterliliği
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi
 • Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve endüstriye uygulanabilir olması
 • Projenin sürdürülebilirliğe olan katkısı
 • Eğitimlerde gösterilen performans

6.8        Final Eğitim Süreci

6.8.1       Pafta Geliştirme Eğitimleri

Belirlenen 5 finalist, moderatör ve mentor koordinatörlüğünde projelerini geliştirmek, endüstriyel üretime uygun hale getirmek ve final projelerini teslim etmek amacıyla bireysel ve grup pafta geliştirme eğitimlerine alınacak ve bu süreçte her bir finalistin üretime girecek bir tasarımı belirlenecektir.

6.8.2       Sunum Mentorluğu

5 finalisti, final sunumlarına hazırlamak amacıyla birebir eğitimler verilecektir.

6.9        Üretim Süreci ve Fabrika Gezileri

Bireysel ve grup pafta geliştirme süreci sonrası 5 finalist final projelerini teslim edecek ve bir daha değişiklik yapamayacaklardır. Pafta geliştirme sürecinde ilgili değişiklikler; finalist, moderator ve mentorün karşılıklı teyitleşmesi ile yapılacaktır.

5 finalistin tasarımlarının üretimleri; Moderator ve proje sahibinin yönlendirmeleri ile UTİB tarafından onaylanan firmalarda Moderatörün koordinatörlüğünde yürütülecektir. Söz konusu tasarımların firmalara uygun zamanda ulaştırılması ile tüm planlanma ve organizasyon sürecinin takibi Moderator tarafından yapılacak ve üretilmiş nihai eserler Final Juri değerlendirmesine sunulmaya hazır hale getirilecektir.

Bu süreçte finalistlerin endüstriyel üretim süreçlerini gözlemleyebilmeleri için firmalardan uygunluk alınabilmesi ve koşulların uygun olması durumunda fabrika gezileri yapılması öngörülmektedir.

6.10  Final Eleme

Final eleme jurisi, 5 finalistin sunumlarını online olarak dinleyecek, eserlerin üretilmiş hallerini değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan 3 finalist belirlenecektir.

Her bir finalistin 5 dakikalık sunum, 2 dakikalık soru-cevap süresi olacak ve final jüri aşağıdaki değerlendirme kriterlerine göre final elemeyi gerçekleştirecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Ana temaya yaklaşım ve yarışmacının tema başlığının uygunluğu,
 • Kavramsal yaklaşım düzeyi
 • Malzeme kullanım biçimleri,
 • Anlatım ve sunum yeterlilikleri,
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri,
 • Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması,
 • Tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi,
 • Tasarımların, kullanım alanı önerilerine uygunluğu,
 • Tasarımların niteliği ve kalitesi ile katma değer yaratıp yaratamayacağı.
 • Projenin fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri

7. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Her bir aşama sonunda, bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan yarışmacılara e-mail ile bilgilendirme yapılacak, ayrıca sosyal medya hesapları ve web sitesinden rumuzları açıklanacaktır. Dereceye girmeye hak kazanan ilk 3 yarışmacının ismi ve derecesi online ödül töreninde açıklanacaktır.

8. ÖDÜLLER

UTİB 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’da yarışmacılara, tasarımcı olarak kariyerlerini geliştirmelere yardım edecek online eğitim ödülleri verilecektir.

İlk Elemeyi Geçen 24 Yarışmacıya Verilecek Eğitim Ödülleri

 • Yaratıcı Farkındalık
 • Ev Tekstilinde Konsept Geliştirme

İkinci Elemeyi Geçen 12 Yarışmacıya Verilecek Eğitim Ödülleri

 • Tekstilde Sürdürülebilirlik
 • Kumaş Bilgisi
 • Endüstride İç Mekan Tekstil Tasarımı
 • Tekstil Materyallerini Çizim ve Render İşlemlerinde Kullanma
 • Moodboard Oluşturma
 • Photoshop – Illustrator ve Uygulamaları
 • Trend Okuma ve Yorumlama
 • Renk Odaklı Tasarım Atölyesi
 • Marka Yaratma

Üçüncü Elemeyi Geçen 5 Finaliste Verilecek Eğitim Ödülleri

 • Pafta Geliştirme Eğitimleri
 • Sunum Mentorluğu

İlk 3 Finalist Ödülleri

 • 3 Aylık Online İngilizce Eğitimi
 • Tasarım Tescil İmkânı
 • Yurtdışı Tasarım Bursuna Başvurma İmkânı*

*2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Hükümleri Kapsamında Yurt Dışı Tasarım Bursu

2008 / 2 tasarım desteği kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir.

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır.

Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ticaret Bakanlığı’dır.

Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

T.C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır.

Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir.

Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, UTİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

9. YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Süreci1 Mart – 10 Mayıs 2021
Ön Eleme Süreci17 Mayıs – 21 Haziran 2021
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması25 Haziran 2021
İlk Eğitim Süreci5 – 9 Temmuz 2021
İlk Eğitim Sonrası Proje Teslimi13 09Temmuz 2021 / 17:00
İkinci Eleme Süreci15 – 27 10-14 Temmuz 2021
İkinci Eleme Sonuçlarının Açıklanması28 Temmuz 2021
Master Class2 – 13 Ağustos 2021
Master Class Sonrası Proje Teslimi23 Ağustos 2021 / 17:00
Üçüncü Eleme Süreci25 Ağustos – 30 Ağustos 2021
Üçüncü Eleme Sonuçlarının Açıklanması2 Eylül 2021
Final Eğitim Süreci – Pafta Geliştirme Eğitimleri6 – 10 Eylül 2021
Final Pafta Teslim Tarihi10 Eylül 2021 / 15:00
Fabrika Gezileri (Yapılması Halinde Öngörülen Tarihtir)13 – 17 Eylül 2021 Haftası İçinde Belirlenecektir.
Sunum Mentorluğu20 – 24 Eylül 2021
Üretimler13 – 27 Eylül 2021
Final Eleme27 – 30 Eylül 2021 Haftası İçinde Belirlenecektir.
Ödül TöreniEkim 2021

10. JÜRİ ÜYELERİ

Aslı Türkün KaraçorUTİB Yarışma Komitesi Başkanı, UTİB Yönetim Kurulu Üyesi, Vanelli Yönetim Kurulu Üyesi
Ayça Kurtcan AyUTİB Yönetim Kurulu Üyesi, Rekor Dokumacılık Satış ve Pazarlama Müdürü
Burak AyUTİB Yönetim Kurulu Üyesi, İlay Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cansu Oçak ÇokusuğluUTİB Yönetim Kurulu Üyesi, Güleser Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Kütahyaİç Mimar
Handan ÇalıkAtelier 99 Kurucusu
İhsan İpekerUTİB Yönetim Kurulu Üyesi, İpeker Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticari Direktörü
İncilya ParlakTable and Sofa Kurucusu
Muhammet TaşlıHamm Design Kurucusu
Müge KrespiKrespi Interiors Kurucusu
Pınar Taşdelen EnginUTİB Yönetim Kurulu Başkanı, Polyteks Yönetim Kurulu Başkanı
Raşit KaraaslanMOBİ Mobilya Kurucusu
Serhat ÜnverdiMudo Concept Genel Müdürü
Şeyma ÖzçimenUTİB Yönetim Kurulu Üyesi, Özçimen Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin SavcıHome Art Genel Yayın Yönetmeni
2021 ETTY YEDEK JURİ LİSTESİ
S.NOADI SOYADIFİRMA/UNVAN
1Cezmi KırayoğluKırayteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Firma Sahibi

11. MODERATÖR

Moderatör; eleme süreçlerinde yer alan, master class sürecinde eğitim veren, yarışmacıların final paftalarını teslim etme aşamasında öneri getiren ve üretim sürecini takip eden sağlayan bağımsız danışmandır.

S.NOADI SOYADIFİRMA/UNVAN
1Ozanhan KayaoğluTasarımcı

12. GENEL AÇIKLAMALAR

 • Yarışmanın tüm süreçleri online gerçekleşecektir.
 • Yarışma ekip katılımına açık değildir.
 • Yarışmaya her katılımcı sadece bir adet kapsül koleksiyon ile başvurabilir.
 • Teslim edilecek portfolyo dosyası ve paftaların hiçbirinde sistem tarafından yarışmacıya atanan rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Rumuz dışında hernagi bir işaret veya belirleyici iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılabilir.
 • Sisteme sadece pdf dosya yüklenebilir.
 • İkinci ve üçüncü aşamalar sonucu hazırlanan projede, yarışmacılardan, özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Ayrıca yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi bakımından tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi aranacaktır. Bu kapsamda 12 eser için Tasarım Tescil Taraması yaptırılacaktır. Söz konusu tarama sonrası özgünlük kriterini taşımayıp, daha önce ticarileştiği tespit edilen eserlere ödül verilmeyecektir. Doğacak maduriyetten dolayı UTİB’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İkinci ve üçüncü aşamalar sonucu hazırlanan projede, özgünlük, yenilikçilik, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması, tez çalışması olmaması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Başvuru koşullarını sağlamayan ve eksik belge ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • UTİB, yarışma takviminde yer alan tarihleri, eğitim programlarını, eğitimcileri ve fabrika gezilerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
 • Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacaktır. UTİB zorunlu hallerde jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, jürinin kararlarına saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
 • Jüri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacaktır. Ödüller, her ödül kategorisi özelinde ödüllere ilişkin süreçler dikkate alınarak ve yarışma başvuru koşulları bazında talep edilen evrakların eksiksiz ve tam olması kaydıyla, işbu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla 2 (iki) ay içinde verilecektir. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın), yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
 • Birliğimiz tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasınada iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.
 • Yoğunluk sebebi ile katılımcıların başvuruların toplanma aşamasında istenen belge ve dokumanları yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Yarışma Sekreteryası ve UTİB sorumlu değildir.
 • Sisteme yüklenen tüm evrakların asıllarının (ıslak imzalı ve elle doldurulmuş halde) “Master Class” sürecine katılmaya hak kazanan yarışmacılar tarafından tamamlanarak, Yarışma Sekretaryası’na teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca projeye ilişkin özet, görsel vb. talep edilen tüm çalışmalar CD’ye kaydedilerek iletilmelidir. UTİB gerekli olabilecek diğer tüm belge ve bilgileri isteyebilir.
 • Yarışmacılara tüm bilgilendirmeler kayıt aşamasında verilen e-mail adresi üzerinden yapılacaktır. Mail kutusunun kontrolü yarışmacının yükümlülüğündedir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • İlk 3 finaliste sağlanacak olan online İngilizce eğitimi ödülünde programa devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devam/devamsızlık durumu UTİB tarafından takip edilecek ve devamsızlık halinde ödül iptal edilecektir.
 • UTİB yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılacaktır. UTİB yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik sisteme yüklenmiş olan projelerin herhangi bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.
 • Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. dereceye kadar yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

13. FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin vb. daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler vb. Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Juri tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri ve Organizatör sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.

Yarışmacılar, UTİB tarafından tasarımlarının sergilenme ve kullanılma hakkı olduğunu kabul eder.

Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.

Tasarım Yarışmasında yer alacak tasarımlar hakkında üçüncü şahıslar tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler Tasarım Yarışması’na başvuruda bulunmuş kişi tarafından müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda Tasarım Yarışması’nı düzenleyen UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde UTİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği UTİB’e derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.

Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. (Bu hüküm nakdi ödül verilmesi halinde uygulanır.)

Yarışmaya katılan tüm kişiler, EK1.Taahhütname/Başvuru Formu ile (şartname ekinde yer alan) katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

EK1.Taahhütnamenin/Başvuru Formunun kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve UTİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

Ek2.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve UTİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında UTİB, TİM, Ticaret Bakanlığı ve Jüri’den hiçbir talepte bulunamazlar.

27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Caddesi No:115 Yenimahalle (06560) Ankara adresine başvurabilirler.

Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez. 15 iş günü sonrasında gelen iade talepleri değerlendirilmeyecektir.

Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı’nın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.

Tasarımların fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

Serbestçe belirlenen ve UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri tarafından fiyat yüksekliği sebebiyle kabul edilemeyen eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması için muvazaa yapılmış olursa UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyesinin bundan dolayı zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.

Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini lisans veya devir alanlardan istemek haklarını yarışmacılar ilgili mevzuata göre kendileri takip edecektir.

UTİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan, seçilen eserinin UTİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için UTİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

UTİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, UTİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı UTİB’in takdirindedir.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar UTİB, TİM, Ticaret Bakanlığı, Jüri ve Organizatörü bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.

Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.

Yarışmayı açan kuruluşun ve herhangi bir çalışanının ve jüri üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz.

Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. UTİB şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde, web sayfasında ve sosyal medya sayfalarında yayınlanır ve yarışmaya katılanlar güncel şartnamede yazan koşullar ile sorumlu olurlar.

İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri yetkili olup anlaşmazlıkarın çözüm yeri Bursa/Türkiye’dir. Anlaşmazlıkların çözüm dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

Yarışma sonrası üretimi gerçekleştirilen eserler ve ürün paftaları süresiz olarak UTİB’e ait olup, UTİB tarafından belirlenen süre zarfında muhafaza etme ve sonrasında imha etme hakkında sahiptir.

Atölye çalışmaları sonunda ortaya çıkan eserlerde yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri bakımından tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi aranacaktır. Bu kapsamda 10 eser için Tasarım Tescil Taraması yaptırılacaktır. Söz konusu tarama sonrası özgünlük kriterini taşımayıp, daha önce ticarileştiği tespit edilen eserlere ödül verilmeyecek olup, doğacak mağduriyetten dolayı UTİB’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

14. DİĞER HUSUSLAR

 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
 • UTİB gerekli görünen hallerde yarışmacılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.
 • UTİB, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, yarışmacılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. UTİB, TİM, Ticaret Bakanlığı ve/veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.
 • UTİB, atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan ve Tasarım Tescil Taramasını geçerek üretimi yapılan eserler içerisinde sergilenmeye değer bulduğu projeleri yurtiçi ve yurtdışında farklı platformlarda sergileme hakkına sahiptir. UTİB ayrıca uygun gördüğü eserlerin proje sahiplerini belirlenen organizasyonlara temsil etmek üzere davet edebilir.
Yarışma Sekreteryası

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Proje Uygulama Şubesi

Telefon: +90 224 219 10 00

E-mail: kayaa@uib.org.tr

Web Adresi: www.evtekstiliyarismasi.com

 

15. EKLER

(FOTOĞRAF)

15.1     EK1. TAAHHÜTNAME/BAŞVURU FORMU

RUMUZ:

 

 1. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI MASTER CLASS TAAHHÜTNAME/BAŞVURU FORMU

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından ulusal düzeyde düzenlenen “11.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class” şartnamesinde belirtilen şartları dikkatle okuduğumu, katılım yükümlülüklerine uyduğumu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, yarışmanın ikinci ve sonrası aşamalarında hazırladığım projemin daha önce ticarileşmediğini ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, tez çalışması olmadığını, yarışmanın aşamaları sırasında yer alan pafta geliştirme eğitimleri esnasında, master class sonrası sunduğum projemde meydana gelecek tüm değişiklikleri kendi rızamla onayladığımı, etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik UTİB tarafından yapılan anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, projemin sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, katalogda basılmasına, dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına ve sergilenmesine, sözlü sunum ve proje önerilerimin kitap haline getirilmesine, power point sunumlarımın cd haline getirilmesine ve dağıtılmasına muvafakat verdiğimi ve bu hususlar ile ilgili olarak ücret talep etmeyeceğimi, işbirliği kuruluşlar tarafından daha önce düzenlenen aynı sektördeki tasarım yarışmalarının herhangi bir kategorisinde birinci olmadığımı ve ödül almadığımı, Ek2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu şartlarını kabul ettiğimi, aksi halin tespiti durumunda diskalifiye edilmeyi kabul edeceğimi bu belge ile beyan ediyorum. Yarışma süresince hazırlayacağım koleksiyonum şahsıma ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, tüm yasal hakları şahsıma aittir. Diğer taraftan; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma ait olduğunu bu belge ile kabul ederim.

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı      :

Doğum Tarihi ve Yeri :

T.C. Kimlik No           :

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :

E-posta :

Telefon            :

GSM   :

Faks    :

İmza    :

Tarih   :

15.2     EK2. 6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA/BILGILENDIRME FORMU

15.2.1    Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği

Adres: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cadde 2. Gelişim Sahası No:11 16159 Nilüfer/Bursa

15.2.2     Kişisel verilerin işlenme amacı

Kişisel verileriniz; UTİB 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class Şartnamesinin 10.md. belirtilen kişisel veriler, şartnamede açıklanan amaçlara uygun olarak ve başvuru konusu ile sınırlı olmak üzere; katılımcının tanınması ve yarışma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, iletişimin sağlanması amacıyla mevzuat gereği temin edilerek veri sorumlusunun sorumluluklarının ifası için veri kayıt sistemine işlenmesi, bunların muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.

15.2.3    Kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ve hangi amaçla aktarılabileceği

Katılımcının Kişisel verilerinin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi

– UİB Yönetim Kurulu üyeleriyle,

– UİB’nin UTİB 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve Şubeleri ile bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları,

– UİB Üst kuruluşları ve İdari birimlerle, Diğer bağlı kuruluşlarla,

– İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve  gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle,

– UİB üyeleriyle.

 1. Katılımcının kişisel verilerinin hangi amaçla aktarılabileceği

Katılımcı, kişisel verilerinin aşağıdaki amaçlarla, yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına açık rızasının olduğunu kabul etmektedir:

Kanun hükmü: Katılımcıya ait kimlik ve öğretim durumu ve şartnamede belirtilen hususlarda kişisel

bilgilerinin kanun gereği tutulması.

İletişimin sağlanması: İletişim kurulması için adres bilgilerinin kaydedilmesi.

Hakkın tesisi, korunması, kullanılması: Katılımcıya ait gerekli bilgilerin yarışma konusu mevzuattan kaynaklanacak olası hukuki başvurmalar nedeniyle dava zamanaşımı boyunca saklanması                                                      – Meşru menfaat: Katılımcıya ödül verilmesi amacıyla veri işlenmesi.

15.2.4     Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

 1. Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın hukuki sebebi

Katılımcıya ait kişisel veri toplamanın hukuki sebebi Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıdır.

 1.   Veri sorumlusuna başvuru

Katılımcı, KVKK belirtilen haklar kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusuna bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu’na iletebilir.

Katılımcı tarafından yapılacak bu başvuruda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;

 1. a) Ad, soyadve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca “T.C.”) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu.

Başvurunun konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Katılımcının yazılı başvurusunda, Veri Sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. İşbu bilgilendirme yazısı şartnamenin eki niteliğindedir.

İşbu aydınlatılma yazısında belirtilen hak ve sorumluluklar veri sahibi kişi tarafından anlaşılmış olarak tamamen kendi rızasıyla şartnamede belirtilen kişisel verilerini verdiğini teyit etmek üzere kişisel veri sahibi katılımcı tarafından aşağıdaki imza ile onaylanmıştır.

Okudum/Bilgi edindim.

Adı Soyadı :……………………………..

İmza           :……………………………..

Tarih          :…………………………………