Obje-Mekân-İnsan Kurgusuna Bütünsel Yaklaşım

Ece Yalım

Ece Yalım

Endüstriyel Tasarımcı ve İç Mimar

Artful İç Mimarlık ve Ece Yalım Design Studio Kurucu Ortağı

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yarı Zamanlı Eğitmeni

Ece Yalım 1988 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı’ndan mezun oldu, 1992 yılında New York Pratt Institute of Technology’de iç mimaride yüksek lisans derecesini tamamladı.1990-1994 yılları arasında çalışmalarına New York’da devam etti. New York’da yaşadığı dönemde ‘Naomi Leff and Associates Interior Design’ firmasında iç mimar olarak, Pentagram firmasında tasarımcı olarak çalıştı. 1996 yılından bu yana kendi firmalarında iç mimari ve ürün tasarımı projelerini ekip halinde yürütmekteler. Profesyonel işlerinin yanında 2004 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde “Endüstriyel Tasarım’da Renk” konulu ders vermekte, mezuniyet projelerine destek vermektedir.

Eğitim İçeriği:
Teori: Renk seçimlerinin objektif ve sübjektif yanlarının altı çizilerek, psikoloji disiplininin araştırmaları ve bulguları doğrultusunda seçme bilgiler paylaşılacaktır.

İkinci aşama teori kısmında, mekânsal konular ön planda olacak, iç mekân öğeleri üzerinde durulacak ve rengin etkileri tartışılacak.

İç mekân tasarımcısının tasarımını tamamlarken, tekstil seçimi aşamasında ön planda olan değişkenlerden renk ve desen bazında bahsedilecek. Sinestetik renk algısı teorisine örnek teşkil edebilecek muhtelif mekân görselleri, slaytlar, karşılaştırmalı tasarımlar ile teorik eğitim desteklenecektir.