Trendleri Okuma ve Yorumlama Yöntemleri

Alberto Saccavini

Alberto Saccavini

Tasarımcı ve Sürdürülebilirlik Danışmanı

Tekstil alanında sürdürülebilirlik konusunda uzmandır.

Sürdürülebilir tedarikçileri, ürünleri, süreçleri ve yolları keşfetmek isteyen tasarımcılar, şirketler, dernekler ve okullara birlikte çalışmaktadır.

Milano Politeknik Üniversitesi’nde Moda ve Sürdürülebilirlik dersi vermekte ve uluslararası çeşitli firmalara danışmanlık yapmaktadır.

Eğitim İçeriği:
Sosyolojik bir olgu olan trendler, çok geniş bir disiplin ağından alınan verilerin bir araya getirilerek oluşturulduğu raporlardır.

Bu raporların okunabilmesi ve yorumlanabilmesi için farklı bakış açıları gerekmektedir.

Bu eğitimin amacı, trendleri okuyabilme yöntemleri ve toplumların gelecekteki davranışlarının doğru tespitini sağlamak üzere yol haritası oluşturmaktır.