Vizyon Geliştirme Eğitimi (Bireysel Motivasyon Eğitimi)

Katılımcıların bireysel gelişimlerini destekleyerek onları hem hayata hem de iş yaşamlarına hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Öğrenen bireyler olmak ve kendi güçlerini fark etmek konusunda farkındalıkları artarken, hedefleri planlara dönüştürmek ve harekete geçmek konularında da kazanımları olacaktır.